KODEKS KARNY - KONSEKWENCJE            KODEKS CYWILNY - KONSEKWENCJE            FORMULARZ KONTAKTOWY

Postępowanie ws. W Investments S.A. oraz funduszu TFI FinCrea

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone działaniami spółki W Investments S.A. zarządzanej przez Piotra Wiśniewskiego, jak również działaniami funduszu TFI FinCrea. Oferujemy reprezentowanie przez adwokata na każdym etapie postępowania karnego prowadzonego w sprawie wyżej wskazanych podmiotów oraz podjęcie wszelkich niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem pieniędzy osób pokrzywdzonych – nabywców certyfikatów inwestycyjnych. Posiadamy specjalistów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie wywiadu gospodarczego, w tym również wywiadu gospodarczego w jurysdykcjach sklasyfikowanych jako offshore (raje podatkowe), które bardzo często wykorzystywane są do ukrywania majątków pochodzących z oszustw i defraudacji oraz innych przestępstw gospodarczych popełnianych przez tzw. białe kołnierzyki (ang. white collars). Dzieje się tak poprzez wzgląd na regulacje obejmujące kraje zwane offshore’ami, które gwarantują wysoką poufność informacji, jak również często odmawiają współpracy zagranicznym organom. Niemniej jednak nasza wieloletnia współpraca z lokalnymi adwokatami, jak również znajomość lokalnych procedur umożliwia nam prowadzenie skutecznego wywiadu gospodarczego w offshore’ach takich jak chociażby Seszele, Cypr, Mauritius, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Panama oraz w wielu innych tu niewymienionych. W konsekwencji po ustaleniu majątku doprowadzamy do zamrożenia rachunków bankowych na których znajdują się środki finansowe, jak również podejmujemy dalsze działania mające na celu zabezpieczenie majątku pokrzywdzonych wierzycieli.

Ze względu na specyfikę sprawy dotyczącej spółki W Investments S.A. oraz funduszu TFI FinCrea i podmiotów powiązanych, a w tym w szczególności poprzez wzgląd na poziom jej skomplikowania i oczywisty wątek cypryjski (offshore’owy) dotyczący przelewu środków pieniężnych w kwocie przewyższającej 40 mln zł (zakup cypryjskiej spółki pożyczkowej Winterfox), nasza oferta jest skierowana do ograniczonej liczby osób których interesy będziemy reprezentować w sprawie odzyskania zainwestowanych środków finansowych.

W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę finansową w wysokości 5 mln złotych na FinCrea TFI oraz cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności. Pełna treść komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się na stronie https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty

Osoby zainteresowane odzyskaniem swoich pieniędzy zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel: 690 641 600 lub kontaktu e-mail: biuro@horus-inkasso.com