KODEKS KARNY - KONSEKWENCJE            KODEKS CYWILNY - KONSEKWENCJE            FORMULARZ KONTAKTOWY

Postępowanie ws. grupy PCH Capital (PCH Capital S.A, Futuris S.A, Equitier S.A)

Reprezentujemy obligatariuszy, którym spółki z grupy PCH Capital kontrolowanej przez Piotra Chmielewskiego, a w szczególności spółki PCH Capital S.A., Futuris S.A., Equitier S.A., zalegają z odsetkami i wykupem obligacji. Posiadamy specjalistów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie wywiadu gospodarczego, w tym również wywiadu gospodarczego w jurysdykcjach sklasyfikowanych jako offshore (raje podatkowe), często wykorzystywanych do zabezpieczania majątków podmiotów gospodarczych, jak również majątków osób wchodzących w skład ich struktur zarządczych.

Ze względu na specyfikę spraw dotyczących grupy wyżej wskazanych spółek, jak również stopień ich skomplikowania, nasza oferta skierowana jest do ograniczonej liczby osób których interesy będziemy reprezentować w sprawie odzyskania pieniędzy za niewykupione obligacje oraz niezapłacone odsetki.

Osoby zainteresowane odzyskaniem swoich pieniędzy zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel: 690 641 600 lub kontaktu e-mail: biuro@horus-inkasso.com