KODEKS KARNY - KONSEKWENCJE            KODEKS CYWILNY - KONSEKWENCJE            FORMULARZ KONTAKTOWY

Postępowanie ws. grupy podmiotów HFT Brokers, V Capital oraz Black Diamond Fund (poręczyciela zobowiązań)

Reprezentujemy grupę inwestorów w toczącym się postępowaniu karnym ws. brokera forex HFT Brokers, kontrolowanego przez spółkę V Capital kierowaną przez Roberta Walickiego i Tomasza Rulka. Prowadzimy również wywiad gospodarczy celem ustalenia składników majątku wyżej wskazanych podmiotów oraz przepływów finansowych, które miały miejsce pomiędzy wskazanymi podmiotami oraz podmiotem trzecim – poręczycielem “wydmuszką” – funduszem Black Diamond Fund. Oferujemy reprezentowanie przez adwokata na każdym etapie postępowania karnego prowadzonego w sprawie wyżej wskazanych podmiotów oraz podjęcie wszelkich niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem pieniędzy osób pokrzywdzonych – obligatariuszy oraz “akcjonariuszy” (osoby które zawierały umowy opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania).

Działania V Capital (zarządzającej spółką HFT Brokers) oraz Black Diamond Fund posiadają znamiona charakterystyczne dla zaistnienia przestępstwa oszustwa stypizowanego w art. 286 kodeksu karnego, w tym w szczególności z uwagi na występujące zjawisko kreatywnej księgowości prowadzonej przez podmioty V Capital oraz Black Diamond Fund, której celem było wprowadzenie w błąd inwestorów co do rzeczywistej kondycji finansowej tych podmiotów poprzez zawyżanie rzeczywistej wartości posiadanych aktywów. Ponadto wiadomo, że oba podmioty, tj. V Capital oraz Black Diamond Fund wzajemnie poręczały swoje zobowiązania finansowe wobec inwestorów, pomimo braku faktycznej możliwości regulowania swoich bieżących zobowiązań finansowych.

Obecnie zgłaszają się do nas pokrzywdzeni inwestorzy, którym Robert Walicki i Tomasz Rulka oferują cedowanie przysługujących wobec nich wierzytelności na inne spółki “wydmuszki”, które nie posiadają majątków wystarczających na spłatę cedowanych zobowiązań finansowych.

Osoby zainteresowane odzyskaniem swoich pieniędzy zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel: 690 641 600 lub kontaktu e-mail: biuro@horus-inkasso.com