KODEKS KARNY - KONSEKWENCJE            KODEKS CYWILNY - KONSEKWENCJE            FORMULARZ KONTAKTOWY

Dłużnik ukrywa się przed Tobą ignorując Twoje wezwania i telefony?

Znajdziemy Twojego dłużnika i odzyskamy pieniądze.

HORUS INKASSO – podmiot specjalizujący się w windykacji długów i mediacjach terenowych z osobami zalegającymi ze spłatą swoich zobowiązań.

Zakres usług:

  • Windykacja polubowna (wezwania do zapłaty, kontakt telefoniczny, umieszczenie informacji o dłużniku w biurach informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.).
  • Mediacje terenowe (wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika, w miejscu pracy bądź prowadzenia działalności gospodarczej).
  • Bezpośrednie negocjacje spłat odszkodowań w zw. z naruszeniem praw autorskich – wobec osób, które dopuściły się bezprawnego rozpowszechniania utworów do których prawa autorskie posiadają nasi Zleceniodawcy. Bezpośrednie negocjacje w miejscu zamieszkania osoby która dopuściła się naruszenia praw autorskich. Realizujemy zlecenia dysponując jedynie mocnym materiałem dowodowym.
  • Udział w sprawach karnych – gdy zachodzą przesłanki, że Twój dłużnik mógł się dopuścić przestępstwa oszustwa na Twoją szkodę zwyczajnie wyłudzając pieniądze (zebranie materiału dowodowego, zawiadomienie prokuratury, zeznania).